Group 2 Date icon Flag - Denmark Copy 2 Icon input - Get Location Icon input - Email # Icon input - Phone Icon input - Place Group 6 ICON BLUE

Vilkår for brug

Tjenestetorvet ApS, cvr. nr. 32478581, Lindevangs Allé 3, 2000 Frederiksberg("Tjenestetorvet") er ansvarlig for en digital formidlingsportal på websiden https://tjenestetorvet.dk/ ("Ydelsen"). Du skal acceptere disse vilkår for at få lov til at bruge Ydelsen.

Vilkår for brug

Ved brug af vores services accepterer du disse vilkår:
 1. Ansvar

  Tjenestetorvet har ingen kontrol over eller ansvar for indhold indsendt af annoncører eller andre tredjeparter på Tjenestetorvet.dk og via links, og har intet ansvar for sådant indhold.

  Ydelsen og indholdet i denne er tilgængelig "som den er". Det knyttes ingen garantier eller løfter til indhold, tilgængelighed, funktion, brugervenlighed eller lignende i forbindelse med Ydelsen. Du bruger Ydelsen på egen risiko.

  I det omfang det er tilladt i henhold til dansk lov, frafalder du ethvert krav mod Tjenestetorvet, dets repræsentanter og medarbejdere, der måtte opstå i forbindelse med brugen af Tjenestetorvet.dk. Tjenestetorvet er ikke ansvarlig for inddirekte tab.

  Tjenestetorvet er ikke forpligtet til at deltage i konflikter mellem to eller flere brugere af Ydelsen eller mellem brugerne af Ydelsen og enhver tredjepart.

  Du skal holde Tjenestetorvet skadesløs fra et hvert krav og alle tvister mod os fra tredjeparter som følge af din brug af Ydelsen.

 2. Immaterielle rettigheder

  Tjenestetorvet har fuld ret til varemærker, logoer, handelsnavne, domæner, knowhow og andre immaterielle rettigheder knyttet til Tjenestetorvet. Tjenestetorvets immaterielle rettigheder kan ikke bruges uden skriftlig godkendelse fra Tjenestetorvet.

 3. Krav til brug

  Du skal bruge Ydelsen i henhold med de til enhver tid gældende brugervilkår og gældende lov, forskrift og praksis.

  Du skal ikke bruge Ydelsen på en måde som er strafbar, lovstridig, chikanerende, falsk, skadelig eller diskriminerende eller som krænker andres rettigheder. Du skal ikke bruge Ydelsen sådan at det skader, forstyrrer eller ødelægger Ydelsens funktionalitet eller sikkerhedssystemer.

 4. Suspension, udelukkelse og sletning

  Tjenestetorvet kan midlertidig eller permanent lukke for adgang til Ydelsen. Midlertidig lukning kan eksempelvis forekomme ved teknisk opgradering.

  Ved mistanke om brud på disse vilkår kan Tjenestetorvet midlertidig nægte dig at bruge Ydelsen. Hvis det viser sig at du har brudt disse vilkår, kan Tjenestetorvet beslutte at nægte dig adgang til Ydelsen permanent.

 5. Behandling af persondata

  Tjenestetorvet vil behandle persondata om dig i den grad det er nødvendigt for at tilbyde Ydelsen og dens indhold. Behandlingen af persondata er nærmere beskrevet i Tjenestetorvets persondataklæring.

  Du har selv ansvar for at sørge for at persondata du oplyser i forbindelse med Ydelsen, er korrekte og opdaterede.

  Tjenestetorvet har ingen kontrol over eller ansvar for indhold indsendt af annoncører eller andre tredjeparter på Tjenestetorvet.dk og via links, og har intet ansvar for sådant indhold. Tjenestetorvet kontrollerer ikke annoncører og andre tredjepartswebsteder og opfordrer derfor dig til altid at gennemgå de eksterne tjenesters retningslinjer for dette.

 6. Ændringer

  Tjenestetorvet kan ændre i disse vilkår og i Ydelsens indhold og funktionalitet. Tjenestetorvet vil varsle om væsentlige ændringer.

  Ved at fortsætte med at bruge Ydelsen efter ændringerne er trådt i kraft anses du at have accepteret ændringerne. Accepterer du ikke ændringerne i vilkårene, har du ikke ret til forsat brug af Ydelsen.

 7. Tvistløsning

  Eventuelle tvister mellem dig og Tjenestetorvet skal søges løst i mindelighed mellem parterne.

  Vilkår for brug er underlagt dansk ret, og Københavns Byret er værneting.