Isolering | TjenesteTorvet cmyk_SB1_SMN_verti_bw_pos
100 % uforpligtende og omkostningsfrit for dig

Få tilbud på ny etageadskillelse

 • 1
  Beskriv dit behov
  Ved hjælp af en enkel formular, fortæller du kort, hvad du er ude efter.
 • 2
  Få tilbud fra flere isoleringsselskaber
  Jo flere, du sammenligner, desto lettere finder du det bedste tilbud
 • 3
  Vælg det bedste tilbud
  Vælg den aftale, som passer dig bedst, til lavest mulige pris
isolering energioptimering

Modtag tilbud på etageadskillelse som du kan sammenligne

Tjek om du også kan spare penge på ny etageadskillelse tilpasset dit behov. Udfyld formularen og modtag tilbud, 100 % gratis og uforpligtende.

 • 1
  Beskriv dit behov
  Ved hjælp af en enkel formular, fortæller du kort, hvad du er ude efter.
 • 2
  Få tilbud fra flere isoleringsselskaber
  Jo flere, du sammenligner, desto lettere finder du det bedste tilbud
 • 3
  Vælg det bedste tilbud
  Vælg den aftale, som passer dig bedst, til lavest mulige pris

Find bedste etageadskillelse

Tjenestetorvet har formidlet mere end
350.000
kvalitets tilbud
- over hele landet!

God service, er svært tilfreds. Let at bruge, gode tilbagemeldinger og tips.

Ida Haus

Det koster ikke at benytte servicen, derimod sparer du penge.

Kjetil Sanstøl

Isolering: etageadskillelse

Isolering af etageadskillelse kan ses både på varmeregningen og på co2-udslippet. Og så mindsker efterisoleringen også uønsket støj fra de øvrige etager.

Bor du i en bolig fra før 1970'erne, er der stor sandsynlighed for, at etageadskillelsen i din bolig ikke er isoleret. Det vil sige, at hulrummet mellem for eksempel loftet i stueetagen og gulvet på 1. sal, ikke er fyldt ud med isolering i allerede eksisterende bygninger. Varmen eller kulden kan derfor uhindret sive fra den ene etage til den anden - med varmetab og et dårligere indeklima til følge.

Vælger du at tage hånd om en uisoleret etageadskillelse, kan du opnå følgende fordele:

 • Lavere varmeregning - isoleringen vil tjene sig selv ind på 2-3 år
 • Sundere og rarere indeklima
 • Støjreduktion/lyddæmpning
 • Ingen kolde gulve
 • Lavere energiforbrug og dermed et mindre CO2-udslip
 • Husets værdi kan stige
 • Nemmere at holde en stabil temperatur i huset
 • Undgå træk

Indblæsning af isoleringsgranulat

Isolering af etageadskillelse kan foregå på flere forskellige måder. En nem og ofte anvendt metode er at blæse isoleringsmaterialet ind - derved undgår du også at bryde gulvet op eller sænke et loft. Det kræver dog, at der er et passende hulrum i etageadskillelsen.

Isoleringen af etageadskillelse kan foregå på to måder: Udefra eller indefra huset.

Isolering af etageadskillelse udefra

Hvis der er et hulrum mellem to etager, er det muligt at blæse isoleringsmaterialet ind, eksempelvis i form af papiruld. Det foregår ved at tage sten ud af ydervæggen eller bore huller i ydervæggens fuger og dernæst blæse isoleringen ind igennem lange rør. Fordelen er, at du undgår at skulle enten fjerne det eksisterende gulv eller bore huller i gulvet.

Isolering af etageadskillelse indefra

Sammen metode kan anvendes, hvis du vælger at isolere etageadskillelsen inde fra. Hvis det eksisterende gulv ikke skal fjernes, kan isoleringen blæses ind gennem et mindre hul i gulvet.

Lette etageadskillelser kontra tung etageadskillelse

Der findes både tung og let etageadskillelse. Den lette etageadskillelse er udført i træ eller i stål, mens en tung etageadskillelse typisk udføres i beton, letklinkerbeton eller letbeton og har klare fordele: en god bæreevne samt lydisolering.

Stadig flere nybyggede huse har lette etagedæk, som er hurtigere og billigere at udføre. Et let etagedæk ses ofte i halvanden og toplans-huse samt i lette byggerier. Det tunge etagedæk anvendes modsat ofte i større etagebyggerier, hvor det sikrer stabilitet og giver fordele som en mindre risiko for brand samt en bedre lydreduktion.

Efterisolering - guide

Der findes flere forskellige typer af etageadskillelser. Vi guider dig til efterisolering af følgende:

 • Efterisolering af etageadskillelse mellem kælder og stue
 • Efterisolering af etageadskillelse mellem stue og 1. sal
 • Efterisolering af etageadskillelse mellem 1. sal og loft
 • Efterisolering af skunk

Efterisolering mellem kælder og stue

Her vil der typisk være tale om en tung etageadskillelse udført af beton. Betondækket, som danner fundamentet i boligen, kaldes også for terrændækket. Der findes mange forskellige gulvkonstruktioner, men uanset materiale vil de ikke holde på varmen, hvis de er lagt oven på et uisoleret terrændæk.

En løsning er isolere oven på terrændækket ved at lave en ny gulvkonstruktion. Det kan eksempelvis være et flydende/svømmende gulv. For de såkaldt flydende gulve gælder det, at trægulvet lægges direkte oven på gulvisoleringspladerne, for eksempel ruller af rockwool/stenuld.

Flydende gulv isolering
Det flydende gulv lægges oven på selve isoleringen.

 

Den nye gulvkonstruktion kan også laves som et trægulv på strøer - her lægges isoleringen imellem strøerne. Lette gulvstrøer er lange træstave, der understøtter det nye gulv.

Strøer uden isolering
Isoleringen lægges mellem strøerne.

 

En anden løsning er at lave såkaldte nedhængte lofter under terrændækket, hvis der eksisterer en krybekælder eller kælder. Oppe under den nye loftbeklædning i kælderen lægges selve isoleringen. Det forhindrer kulde i trænge op

Ved isolation af etageadskillelse mellem kælder og stueetage, vil kulden forhindres i at strømme fra kælder og op i stueetagen. Samtidig vil kælderen blive koldere, hvilket kan skabe eller forværre et problem med fugt eller skimmelsvamp i kælderen. Efter isolering af etageadskillelsen er det derfor vigtigt at sikre, at kælderen er tilstrækkeligt ventileret.

 

Ventilationsrist uden på hus
Det er meget vigtigt at sørge for at ventilere sin kælder for at undgå fugt og svamp - særligt ved efterisolering.

Pris for isolering af etageadskillelse mellem kælder og stue varierer alt efter metode og materialevalg. Som udgangspunkt kan du regne med ca. 300-1000 kroner per kvadratmeter, inklusive arbejdsløn, materialer og moms.

Efterisolering mellem stue og 1. sal

Her vil der typisk være tale om en let etageadskillelse udført i træ. Isoleringen kan enten lægges oven på trædækket på 1. salen, hvorefter det nye gulv etableres, eller det kan lægges oppe under et nedhængt loft i stue-etagen. Her skal man dog være opmærksom på, at man tager noget af loftshøjden.

grafik af isoleringslag gulv
Et eksempel på isolering af en let etageadskillelse udført i træ.

 

I et ældre hus, der ikke er efterisoleret, vil der imidlertid ofte mangle isolering op til fuld højde i etageadskillelsen mellem stue og 1. sal. Det skaber træk-vinde, kolde gulve og betyder ikke mindst, at varmen forsvinder ud ad det modsatte tagudhæng. En efterisolering af etageadskillelsen mellem stue og 1. sal, vil altså ikke nødvendigvis løse problemet med kolde gulve og varmetab.

Det er derfor vigtigt at være opmærksom på, at etageadskillelsen mellem 1. sal og loft også er tilstrækkeligt isoleret. Læs mere om loftisolering her.

Et lignende problem, som kan give problemer med fugt og kulde, er uisolerede skunke på 1. salen. Skunken tælles med som en del af husets vigtige klimaskærm, som går direkte ud mod taget. Skunken fungerer desuden ofte som både loft i stueplan og som gulv i skunken de første 1-1,5 meter af etageadskillelsen fra husets ydervæg og ind. Er skunken dårligt isoleret, vil det resultere i, at varmen suser ud af skunken. Her er løsningen at isolere skunken indvendigt eller blæse isoleringsgranulat ind i hulrummet gennem husets ydervæg.

Hvad koster efterisolering af etageadskillelse

Efterisolering af etageadskillelse er rent prismæssigt en af de mere overkommelige efterisoleringstyper. Prisen afhænger helt af, hvad der skal isoleres, hvor meget, og om det kan blæses ind som isoleringsgranulat. Men regn med godt 100-200 kroner per m2. For efterisolering af 50 m2 skal du altså af med ca. 5.000-10-000 kroner.

Lovkrav til efterisolering

Tidligere var der ikke mange krav til isolering af en bolig. Derfor er en del ældre ejendomme og boliger kun sparsomt isoleret, hvilket koster på varmeregningen og for miljøet. Nye boliger skal leve op til langt skrappere krav, og det samme gælder, når du renoverer eller efterisolerer din bolig.

Kravene skal sikre, at fremtidens boliger i højere grad kan holde på varmen og dermed er mere klimavenlige.

For efterisolering af etageadskillelser over det fri eller ventileret kryberum, for terrændæk og for kældergulve moms jord, gælder det, at isoleringen skal være minimum 300 mm tyk. Det svarer til en U-værdi på 0,10.

U-værdien fortæller, hvor meget varme, målt i Wh, der strømmer gennem 1 m2 af den givne konstruktion i løbet af en time.

 

Måling af isoleringslag
For at leve op til gældende isoleringskrav, skal isoleringen være minimum 300 mm tyk.

 

Tilskud til efterisolering?

Staten yder tilskud til energioptimering af din bolig, herunder isolering. Det er dog kun følgende typer isolering, du kan søge tilskud til:

 • Udvendig isolering af ydervæg for massiv ydervæg og let ydervæg. Gælder Ikke hulmur og kælderydervæg.
 • Efterisolering af tag og loft, herunder skunkvægge, flade tage og skråvægge direkte mod tag
 • Isolering af terrændæk
 • Udvendig isolering af sokkel ved terrændæk

Læs mere om alle bygningskategorier, energimærke og dine muligheder for tilskud til energioptimering her.

Få mere isolering for pengene

Sammenlign priser på isolering af etageadskillelse gennem os, så sparer du tid på at finde den billigeste og bedste efterisolering. Du skal blot udfylde formularen her på siden, og så får du kontakt til flere isolatører. Tjenesten er gratis og uden forpligtelse.

Som en ekstra bonus, ved de forskellige firmaer, at de konkurrerer om at få dig som kunde. Derfor vil de også give dig den bedste pris muligt for det bedste produkt.

Læs også om isolering af:

Modtag tilbud på etageadskillelse som du kan sammenligne

Tjek om du også kan spare penge på ny etageadskillelse tilpasset dit behov. Udfyld formularen og modtag tilbud, 100 % gratis og uforpligtende.
Vurder vores service
Anbefal os ved at klikke på det antal stjerner du synes vi fortjener.